Disclaimer

Disclaimer  voor www.acor-products.nl

Acor products (K.V.K.: 50422219), hierna te noemen Acor Products, verleent u hierbij toegang tot www.acor-products.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Acor Products behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid.

Acor Products spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Acor Products.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Acor Products. Voor op de Webshop opgenomen hyperlinks naar de websites of diensten van derden kan Acor Products nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Acor Products.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik ven deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Acor Products, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.